ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


เอกสารนำเสนอ

DIF PPT for the investors

  วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ DIF เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ 3 01 ธ.ค. 2560 941 KB
สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ DIF 17 ส.ค. 2560 1.09 MB