ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


เอกสารนำเสนอ

DIF PPT for the investors

  วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ DIF 10 ก.ย. 2561 1.55 MB
สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ DIF เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ 3 01 ธ.ค. 2560 941 KB