ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 20,905,300
เปลี่ยนแปลง +0.10 % เปลี่ยนแปลง 0.68%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.80 / 3,397,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.90 / 3,100,500
วันก่อนหน้า: 14.80 ราคาเปิด: 14.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.70 - 14.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 16:37

 

Chart Type