ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,454,500
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.40 / 11,641,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.50 / 2,240,900
วันก่อนหน้า: 14.40 ราคาเปิด: 14.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.40 - 14.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 16:37

 

Chart Type