ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.70 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,278,600
เปลี่ยนแปลง +0.10 % เปลี่ยนแปลง 0.68%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.60 / 12,437,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.70 / 5,031,000
วันก่อนหน้า: 14.60 ราคาเปิด: 14.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.60 - 14.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 15.40

ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 15:11

 

Chart Type