ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.10 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,051,200
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.10 / 11,109,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.20 / 6,223,100
วันก่อนหน้า: 14.10 ราคาเปิด: 14.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.10 - 14.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2561 16:39

 

Chart Type